SZK.Z

Informācija

Apbūves priekšlikums daudzdzīvokļu mājai Mednieku ielā, Rīgā 2016