SZK.Z

Informācija

Apbūves priekšlikums viesnīcai Kungu ielā, Vecrīgā 2012