SZK.Z

Informācija

Apbūves rekonstrukcijas priekšlikums, Antonijas ielā 23, Rīgā 2007