SZK.Z

Informācija

Apbūves rekonstrukcijas priekšlikums Rīgā, Antonijas ielā 23 2007