SZK.Z

Informācija

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Čaka un Alauksta ielu stūrī 2018