SZK.Z

Informācija

Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka ar komercplatībām 1. stāvā Lāčplēša ielā NR.11, Rīgā 2019