SZK.Z

Informācija

Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Caunes ielā 3, Rīgā 2022

2019. - 2022. gads. Realizēta būve.