SZK.Z

Informācija

Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Caunes ielā 3, Rīgā