SZK.Z

Informācija

Dzīvojamā ēka ar biroja telpām Baložu ielā Nr.3, Rīgā 2012