SZK.Z

Informācija

Dzīvojamās ēkas projekts, Jūrmalā 2012