SZK.Z

Informācija

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija ar piebūvi, 19. Līnija Nr. 1, Jūrmalā 2005