SZK.Z

Informācija

Esošas mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas pārbūve un mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Zvejnieku ielā 18, Rīgā 2022

2019. - 2022. gads. Izstrādāts būvprojekts.