SZK.Z

Informācija

Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka, Dzintaru prospektā Nr.32, Jūrmalā 2011