SZK.Z

Informācija

Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka, Edinburgas prospektā 5,7,7A,9, Jūrmalā 2007