SZK.Z

Informācija

Savrupmāja Kāpu ielā 45, Jūrmalā 2019

Būvprojekts minimālā sastāvā.