SZK.Z

Informācija

Savrupmājas pārbūve Meža prospektā 65, Jūrmalā 2022

Būvprojekts minimālā sastāvā.