SZK.Z

Informācija

Vienģimenes dzīvojamā ēka Dzilnuciemā, Babītes novadā 2018