SZK.Z

Informācija

Vienģimenes dzīvojamā ēka dzilnuciemā, babītes novadā 2018