SZK.Z

Informācija

Vienģimenes dzīvojamā ēka, dzilnuciemā, babītes novadā 2018