SZK.Z

Informācija

Vienģimenes dzīvojamā ēka Pēterupes ielā Nr.3, Rīgā 2016