SZK.Z

Informācija

Vienģimenes dzīvojāmās mājas pārbūve Spānijā 2017

Vienģimenes dzīvojāmās mājas pārbūve Spānijā. 

Apbūves priekšlikums 2017.g