SZK.Z

Informācija
3 1

Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka, Dzintaru prospektā Nr.32, Jūrmalā

B

Dzīvokļa interjers

71240007g

Daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Hospitāļu ielā 23